U nás

Farní kostel je zasvěcen Svatým apoštolům Petru a Pavlovi 

Patrocinium - pouť - odpust slavíme 29.června

Výročí posvěcení kostela - krmáš - kiermasz slavíme 18.září

 

Dění u nás ve farnosti: 

17.9. Slavili jsme výročí posvěcení našeho kostela - krmáš - kiermasz  
10.9. Děkovná dožínková mše, odpoledne pak bylo setkání ve farní zahradě 
9.7. Oslavil životní jubileum dožitých 80.let P. Jindřich Lorisz, bývalý správce naší farnosti , nyní je na odpočinku ve Vendryni, kde vypomáhá v tamní farnosti 
5.7. Tradiční farní den 
2.7. Slavili jsme pouť - odpust, jako host byl u nás  P. František Vrubel,  farář z Třince
17.6. Koncert muzyki sakralnej w wykonaniu Polskiego Zespółu Śpiewaczego „Hutnik” 
3.6. Tradiční svatodušní smažení vaječiny 
14.5. Slavnostní den pro 8 dětí - 1.Svaté Přijímání 
2.4. Koncert pasyjny - vystoupil sbor Canticum Novum 
1.4. Fatimský den - byla u nás regionální putovní socha Panny Marie Fatimské , v 16 hodin slavnostní růžencová pobožnost
1.1. Na odpolední mši svaté vystoupil pěvecký sbor PZKO Stonava s programem koled, které si s chutí všichni zazpívali 
 

2016 :

6.12. Přijel k nám Sv.Mikuláš, děti měly krátký program a obdržely pak dárky
27.11. 1. neděle adventní, tradiční svěcení adventních věnců, zahájení nového liturgického roku
25.9. - 2.10. Poutní zájezd do Svaté země - více v samostatném článku    -     fotografie ZDE
18.9. Slavili jsme výročí posvěcení farního kostela - krmáš - kiermasz - v tomto roce vyšlo výročí přesně  
11.9. Slavnostní dožínková mše svatá na poděkování Pánu za úrodu a za každodenní chléb  
5.7. se konalo tradiční farní odpoledne 
Pouť - odpust jsme slavili 3.7., jako host zde byl p.Stanislaw Jochymek z Karviné. Děkujeme za pěkné mše svaté.
V neděli 19.1. bylo při mši svaté vystoupení M.Weisera s koncertem koled 
 

2015 :

Letošní již 77. výročí posvěcení našeho farního kostela jsme slavili v neděli 20.září
V neděli 5.7. odpoledne se konalo tradiční farní setkání - zahradní festyn,  již v nové pergole ve farní zahradě
Pouť ke svatým apoštolům Petru a Pavlovi - odpust jsme slavili 28.6. - jako host byl u nás p. Kalikst Jan Bernard Mryka , náš děkan a zároveň farář ze Starého Bohumína. Slavnostní mše byly jako obvykle v 8 a 10 hodin

 
Zobrazeno: 3560
Blowjob